Search
Thursday 22 December 2016
 • :
 • :
Επικαιρότητα

EE: Αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δέσμη μέτρων που ενισχύουν την ικανότητα της ΕΕ να καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος ενέκρινε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προτάσεις που παρουσίασε η Επιτροπή θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο της ΕΕ στους τομείς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παράνομης διακίνησης μετρητών και της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων. Οι σημερινές προτάσεις που παρουσιάστηκαν μαζί με την τρίτη Έκθεση Προόδου για την Ένωση Ασφάλειας, εξασφαλίζουν μια ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση όσον αφορά στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, φέρνοντας την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά σε μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας.

Τις προτάσεις κατάρτισε ειδική ομάδα για την προετοιμασία του σχεδίου με επικεφαλής τον πρώτο Αντιπρόεδρο κ. Φρανς Τίμερμανς και τον Αντιπρόεδρο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε συνεργασία με τους Επιτρόπους κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, κ. Πιέρ Μοσκοβισί, κα Βιέρα Γιούροβα και κ. Τζούλιαν Κινγκ.

Με τις σημερινές προτάσεις, όπως τονίζεται στην τρίτη Έκθεση Προόδου προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει τη ικανότητά της ΕΕ να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, υψώνοντας φραγμούς στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των τρομοκρατών και των εγκληματιών και διευκολύνοντας το έργο των αρχών για τον εντοπισμό και την αναχαίτιση των χρηματοοικονομικών τους συναλλαγών. Η ανίχνευση ύποπτων χρηματοοικονομικών ροών και η φραγή των πηγών χρηματοδότησης είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την εξάλειψη ενδεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών μπορεί επίσης να προσφέρει στην αστυνομία και στις αρχές επιβολής του νόμου ουσιώδεις πληροφορίες και αποτελεσματικά εργαλεία για τις έρευνές τους.

Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα Οδηγία για την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την οποία παρέχει στις αρμόδιες αρχές επαρκείς ποινικές διατάξεις για τη δίωξη των εγκληματιών και τη φυλάκισή τους. Τα προτεινόμενα μέτρα προβλέπεται:

 • να θεσπίσουν ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καλύπτοντας έτσι τα υφιστάμενα κενά ώστε να μην μπορούν πλέον οι εγκληματίες να επωφελούνται από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων·
 • να εξαλείψουν τα εμπόδια στη διασυνοριακή, δικαστική και αστυνομική συνεργασία, μέσω του καθορισμού κοινών διατάξεων για τη βελτίωση της διερεύνησης των αδικημάτων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
 • να εναρμονίσουν τα πρότυπα της ΕΕ σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα αυτόν, όπως καθορίζονται στη σύμβαση της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις συστάσεις της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στις μεγάλες συναλλαγές σε μετρητά

Προκειμένου να δοθούν στις αρμόδιες αρχές τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό των τρομοκρατών και όσων τους στηρίζουν οικονομικά, ο νέος κανονισμός για την καταπολέμηση των παράνομων πληρωμών σε μετρητά που παρουσιάζεται σήμερα προβλέπεται:

 • να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους όσον αφορά τα μετρητά σε άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ με μετρητά από 10 000 ευρώ και πάνω·
 • να δώσει τη δυνατότητα στις αρχές να λαμβάνουν μέτρα για ποσά χαμηλότερα από το κατώτατο όριο τελωνειακής διασάφησης ύψους 10 000 ευρώ, εφόσον υπάρχουν υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα, και
 • να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών και των κρατών μελών·
 • να επεκτείνουν τους τελωνειακούς ελέγχους στα μετρητά που αποστέλλονται με ταχυδρομικά δέματα ή στις μεταφορές εμπορευμάτων και στα είδη υψηλής αξίας όπως ο χρυσός, καθώς και σε προπληρωμένες κάρτες πληρωμών που επί του παρόντος δεν καλύπτονται από τη συνήθη τελωνειακή διασάφηση.

Δέσμευση των οικονομικών πόρων των τρομοκρατών και δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων

Η ταχεία δέσμευση ή δήμευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε διασυνοριακό επίπεδο δεν θα επιτρέπει πλέον στους τρομοκράτες να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για να πραγματοποιούν νέες επιθέσεις. Ο προτεινόμενος κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση των διαταγών δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα προβλέπεται:

 • να προσφέρει ένα ενιαίο νομικό μέσο για την αναγνώριση τόσο των διαταγών δέσμευσης όσο και δήμευσης σε άλλες χώρες της ΕΕ, απλοποιώντας το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Ο κανονισμός θα έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη·
 • να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων που αφορούν τη διασυνοριακή αναγνώριση, προκειμένου να περιληφθεί η δήμευση περιουσιακών στοιχείων άλλων ατόμων που συνδέονται με τον εγκληματία, ενώ θα καλύπτει τη δήμευση και στην περίπτωση που ο εγκληματίας δεν καταδικάζεται επειδή διέφυγε ή απεβίωσε, για παράδειγμα·
 • να βελτιώσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαταγών δέσμευσης ή δήμευσης χάρη στην καθιέρωση ενός τυποποιημένου εγγράφου και στην υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι κανόνες ορίζουν σαφείς προθεσμίες, καθώς και συντομότερες προθεσμίες για διαταγές δέσμευσης·
 • να διασφαλίσει τα δικαιώματα των θυμάτων για αποζημίωση και επιστροφή. Σε περιπτώσεις διασυνοριακής εκτέλεσης των διαταγών δήμευσης, τα δικαιώματα του θύματος έχουν προτεραιότητα έναντι του συμφέροντος των κρατών εκτέλεσης και έκδοσης των διαταγών.

Φωτογραφία: kathimerini.gr
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *