Επικαιρότητα

Τοκοχρεολύσια 340,8 δις ευρώ πρέπει να πληρώσουμε έως το 2030

Τοκοχρεολύσια 340,8 δις ευρώ πρέπει να πληρώσουμε έως το 2030
Γράφει ο Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος*

Τοκοχρεολύσια 340,8 δις ευρώ πρέπει να πληρωθούν για το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το 2030 για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ενημέρωσε την Βουλή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μετά από ερώτηση της βουλευτού Μαρίας Γιαννακάκη. Στο έγγραφό του ο οργανισμός αναφέρει ότι το σύνολο των χρεολυσίων και των τόκων για την περίοδο αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει είναι 176,64 δις και 164,24 δις αντίστοιχα. Δηλαδή, το σύνολο τοκοχρεολυσίων για την περίοδο 2013 – 2030 είναι 340,8 δις ευρώ. Επίσης διευκρίνισε ότι «οι μελλοντικοί τόκοι που θα βαρύνουν το χαρτοφυλάκιο χρέους το οποίο είναι σε ποσοστό 78% μη σταθερού επιτοκίου, θα διαμορφωθούν στο μέλλον είτε από τα σχετικά κυμαινόμενα επιτόκια, είτε από το κόστος δανεισμού των διεθνών οργανισμών που χρηματοδοτούν την Ελληνική Δημοκρατία.»

Τα τοκοχρεολύσια των 340,8 δις ευρώ μέχρι το 2030 για τα οποία γίνεται και θα γίνουν πολλές συζητήσεις αποτελούν σύνθετη αθροιστική ποσότητα στην οποία περιλαμβάνεται η ισόποση δόση του δανείου και ο τόκος που αναλογεί χρονικά σ΄ αυτή. Υφίστανται δύο είδη τοκοχρεολυσίων: τα λεγόμενα σταθερά τοκοχρεολύσια και τα μεταβλητά τοκοχρεολύσια. Το σταθερό τοκοχρεολύσιο είναι εκείνο που η δόση του παραμένει σταθερή και χρησιμοποιείται συνηθέστερα σε μακροχρόνιο δανεισμό και ειδικότερα σε μεγάλες επενδύσεις. Το μεταβλητό τοκοχρεολύσιο είναι εκείνο που μεταβάλλεται διαχρονικά μέχρι την αποπληρωμή του δανείου και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε βραχυχρόνιο δανεισμό ή μεσοβραχυχρόνιο δανεισμό. Το τοκοχρεολύσιο προσδιορίζεται κατά την συνομολόγηση της έντοκης δανειακή σύμβασης όπου και καταρτίζεται πίνακας δόσεων αυτού που ενσωματώνεται στη σύμβαση και αποτελεί παράρτημα αυτής.

Το σύνολο των δανείων για την περίοδο Μάρτιος του 2010 – Μάρτιος του 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, είναι 245,6 δις ενώ το σύνολο των χρεολυσίων και των τόκων για την περίοδο 2013 – 2030 σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους είναι συνολικά 340,8 δις ευρώ. Αν κανείς στη συνέχεια μετά από αυτά μελετήσει και συγκρίνει τους Ισολογισμούς της ΤτΕ και την Έκθεση Πεπραγμένων 2014 του Διοικητού της ΤτΕ κ. Προβόπουλου διαπιστώνει και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων όπως: Γιατί η ΤτΕ αναφέρεται σε σχέδια δανειακών συμβάσεων ;Είναι δυνατόν να δανειζόμαστε πάνω σε σχέδια συμβάσεων; Υλοποιούμε μνημονιακά μέτρα πάνω σε σχέδια συμβάσεων; Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα στη Βουλή τις τελικές υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις με τους δανειστές ;

Η διαπίστωση πάντως με την οποία συμφωνούν όλοι οι οικονομολόγοι είναι ότι «Βρόγχο» και αδιέξοδο στα δημόσια οικονομικά δημιουργούν οι πληρωμές τοκοχρεολυσίων. Η επόμενη κυβέρνηση οποία και να είναι θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση, η οποία στο πρώτο σκέλος θα έχει τις υψηλές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και στο δεύτερο τη σταθερή μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού.

*O Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος είναι Ανώτατος Αξιωματικός εν Αποστρατεία
ΜΑ .Διεθνείς Σχέσεις και PhD. Επιχειρησιακή Οργάνωση

Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος

Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος

Ανώτατος Αξιωματικός (ε.α) /ΜΑ Διεθνείς Σχέσεις και 
PhD στην Επιχειρησιακή ΟργάνωσηΒιογραφικό…
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *