Πέστροφες με νιτροφουράνιο… εντοπίστηκαν σε ιχθυοκαλλιέργεια στην Άρτα

ΠΕΣΤΡΟΦΕΣ
Της Ελένης Χρηστίδου

Πέστροφες με την απαγορευμένη ουσία νιτροφουράνιο εντόπισαν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην Άρτα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας – Τμήμα Κτηνιατρικής, στο πλαίσιο των ελέγχων του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων Κτηνιατρικών Φαρμάκων και άλλων ουσιών στα ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους, μετά τη διενέργεια δειγματοληψίας σε πέστροφες και σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς), διαπίστωσε την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidone) – νιτροφουράνιο.

«Πρόκειται για την εκμετάλλευση ιχθυοκαλλιέργειας «Υδατοκαλλιέργειες Άρτας Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Άρτας. Επισημαίνεται ότι τόσο η Περιφέρεια Ηπείρου όσο και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έχουν προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εκμετάλλευση τέθηκε σε απομόνωση και επιτήρηση, συνεπώς απαγορεύεται να διακινεί προϊόντα χωρίς να έχει προηγηθεί κτηνιατρικός έλεγχος και έγκριση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες απαίτησαν την άμεση ανάκληση – απόσυρση του συνόλου των επίμαχων παρτίδων προϊόντων από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, καθώς και από όλους τους παραλήπτες αυτών.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, μετά τη διαπίστωση ότι διακινήθηκαν προϊόντα των επίμαχων παρτίδων στη Ρουμανία, ενημέρωσε τον ΕΦΕΤ, ο οποίος είναι το σημείο επαφής στην Ελλάδα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), προκειμένου να εκδοθεί η αντίστοιχη προειδοποίηση ώστε να ενημερωθούν οι αρχές της Ρουμανίας και των άλλων κρατών – μελών της ΕΕ.

Φωτογραφία: fishwallpapers.com

Ειδικοί Συνεργάτες

Ειδικοί Συνεργάτες
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *