Search
Monday 4 March 2019
  • :
  • :

Οι προτεραιότητες της Αυστριακής προεδρίας της ΕΕ: ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και σταθερότητα

Print Friendly, PDF & Email

Austrian Presidency
Τις προτεραιότητες της αυστριακής προεδρίας που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως το τέλος του χρόνου παρουσίασε στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα η πρέσβης της χώρας Αντρέα Ίκιτς-Μπεμ. Οι βασικοί άξονες είναι τρεις: Ασφάλεια και Μετανάστευση, η Διατήρηση της Ανταγωνιστικότητας μέσω της Ψηφιοποίησης και η Σταθερότητα στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Αναλύοντας πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της αυστριακής προεδρίας της ΕΕ 2018 η πρέσβης, είπε:

Πρώτη προτεραιότητα: “Το θέμα της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ επίκαιρο εδώ στην Ελλάδα και βρίσκεται επίσης και στο επίκεντρο της αυστριακής προεδρίας. Η προτεραιότητα αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής πολιτικής επαναπροώθησης προσφύγων, την ενίσχυση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), μέτρα για τον έλεγχο και το κλείσιμο των οδών μετανάστευσης καθώς επίσης της μεταρρύθμισης του συστήματος πληροφοριών και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, η αυστριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στη στενή εταιρική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Η επιδιωκόμενη ισχυρότερη συνεργασία με τρίτες χώρες έχει ως στόχο να συμβάλει στη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ανάγκη ήδη εκτός της ΕΕ, χωρίς να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και να γίνονται θύματα λαθροδιακινητών οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται, να εμποδίσει τη μετανάστευση όσων δεν έχουν ανάγκη να έλθουν στην Ευρώπη και να εξασφαλιστούν οι αποτελεσματικές δυνατότητες άμεσης επαναπροώθησης.

Πέραν τούτων, η Αυστρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια κατά τη διάρκεια της προεδρίας της για την αποτελεσματική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ασφαλείας των κρατών-μελών και τη διαλειτουργικότητα των μεγάλων βάσεων δεδομένων για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο λειτουργίας της Eurojust ως υπηρεσίας συντονισμού διασυνοριακής καταπολέμησης του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, το ευρωπαϊκό ποινικό μητρώο καθώς επίσης να δρομολογηθούν ηλεκτρονικές λύσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και η νέα στρατηγική επαναπροσανατολισμού στον τομέα της εσωτερικής και της ψηφιακής ασφάλειας.

Δεύτερη προτεραιότητα: “Διασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ψηφιοποίησης”: “Με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τον συνολικό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ανανεωμένη βιομηχανική πολιτική με ταυτόχρονη αποφυγή των υπερβολικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων και των υπηρεσιών, ώστε να προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας στα παιδιά μας. Θα πρέπει να επίσης να ληφθούν μέτρα και στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Για να προστατευθούν τα δημόσια οικονομικά από τον επιβλαβή φορολογικό ανταγωνισμό και να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, καθώς επίσης και για να δημιουργηθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, η αυστριακή προεδρία θέλει να προωθήσει την προεργασία της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθηθεί η μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και η καθιέρωση μιας κοινής φορολογικής βάσης για τον εταιρικό φόρο”.

Τρίτη προτεραιότητα: “Σταθερότητα στις γειτονικές χώρες”: “Στο επίκεντρο της αυστριακής προεδρίας θα βρεθεί η απτή πρόοδος στη διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων και η προσέγγισή τους με την ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης επί τη βάσει της στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2018 και της προεργασίας της βουλγαρικής προεδρίας. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η συγκεκριμένη εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, η ώθηση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο καθώς επίσης και οι προσπάθειες για την περαιτέρω ένταξη των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Το θέμα αυτό είναι κοινού ενδιαφέροντος όχι μόνο για τις ίδιες αυτές τις χώρες, αλλά και για ολόκληρη την Ε.Ε. Ιδιαίτερα βέβαια ενδιαφέρει την Ελλάδα από τα νότια όσο και την Αυστρία από το Βορρά, αφού πρόκειται για γείτονές μας και η σταθερότητα και ευημερία τους μας αφορά άμεσα –και πρέπει να έχουν μια άμεση προοπτική, αφού βέβαια έχουν μια μετρήσιμη πρόοδο”.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.