Search
Saturday 5 November 2016
  • :
  • :

Μια προοδευτική ατζέντα για την αναζωογόνηση της Ευρώπης

AGENDA 2030
Deirdre de Burca

Το «ευρωπαϊκό σχέδιο» έχει περάσει πολλές καταιγίδες. Αντιμέτωπη με μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις, η ΕΕ έχει αποδείξει αυτό που οι θεωρητικοί του συστήματος αποκαλούν «ουσιώδεις προσαρμοστικές ικανότητες» των πολύπλοκων αυτορρυθμιζόμενων συστημάτων. Διαδοχικά στάδια της πολιτικής ολοκλήρωσης έχουν βοηθήσει να αντιμετωπιστούν νόμιμες πηγές λαϊκής κριτικής που θα μπορούσαν διαφορετικά να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον του έργου.

Αλλά αυτή η κρίση δεν μοιάζει με καμία άλλη. Και για να επιβιώσει, οι προσαρμογές της ΕΕ πρέπει να προχωρήσουν πέρα από το σταδιακό ή το τμηματικό. Η ψήφος για Brexit του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν εν μέρει σύμπτωμα της δημόσιας ανησυχίας σχετικά με τις «φιλελεύθερες»  πολιτικές της ΕΕ στη μετανάστευση. Στενόμυαλες και ανοικτά ευρωσκεπτικιστικές κυβερνήσεις έχουν ξεφυτρώσει σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Η λαϊκή αγανάκτηση, για τις πολιτικές λιτότητας της ηγεσίας της ΕΕ, συνεχίζεται. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα διάλυσης της Ένωσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Από πού θα μπορούσε να εμπνευστεί η ΕΕ;

Μία πηγή θα μπορούσε να είναι η ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία υπεγράφη πριν από ένα χρόνο από 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η Ατζέντα του 2030 αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρότυπο γύρω από το οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν, να ανανεώσουν την πολιτική τους αποστολή, και να ευθυγραμμίσουν τη στρατηγική τους θέση σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο.

Με την ευθυγράμμιση των πολιτικών της με την Ατζέντα του 2030, η ΕΕ θα ανανεώσει τη δική της αποστολή και το όραμά της, και θα στηρίξει την περίπτωση για πολιτική και οικονομική συνεργασία

Η Ατζέντα του 2030 αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – τη φτώχεια, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την ισότητα των δύο φύλων, τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την κλιματική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη, τις ειρηνικές κοινωνίες, τη χρηστή διακυβέρνηση και παγκόσμια συνεργασία.

Με την ευθυγράμμιση των πολιτικών της σε αυτό το νέο παγκόσμιο πλαίσιο, η ΕΕ θα μπορούσε να αδράξει την ευκαιρία για να ανανεώσει τη δική της αποστολή, το γενικό και πολιτικό της όραμα και ακόμη να ενισχύσει την περίπτωση για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας. Θα μπορούσε να αναπτύξει ένα νέο και συναρπαστικό Ευρωπαϊκό αφήγημα που θα βοηθήσει τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ολοκληρωμένα στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Η εφαρμογή αυτού του νέου παγκόσμιου γενικού πλαισίου στην Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια πράσινη βιομηχανική επανάσταση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ μπορεί να εδραιωθεί ως ηγέτης σε πολλούς τομείς όπου η χάραξη πολιτικής της είναι πιο προηγμένη από εκείνη άλλων περιοχών: η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, είναι τρία παραδείγματα.

Η Ατζέντα του 2030 επιτρέπει επίσης στην ΕΕ να στρέψει την προσοχή της από την οικονομική πολιτική δίνοντας έμφαση στην προώθηση της ευημερίας. Θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες για την ΕΕ να αναλάβει έναν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη και την νομιμοποίηση εναλλακτικών μέτρων οικονομικής προόδου κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής της Ατζέντας του 2030. Αυτά τα εναλλακτικά μέτρα της οικονομικής προόδου (όπως ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης και ο Δείκτης του ΟΟΣΑ για Καλύτερη Ζωή) θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως ορόσημα σε μια εποχή που οι δείκτες της οικονομικής ανάπτυξης είναι στατικοί ή και σε πτώση (και θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η αύξηση του ΑΕΠ συχνά συγκαλύπτει μια αύξηση της ανισότητας).

Η εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 είναι πιθανό να προωθήσει και να ενισχύσει το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ. Άλλες χώρες και περιοχές χρειάζονται την τεχνική και βιομηχανική εμπειρία της Ένωσης και των κρατών μελών της, για να τους οδηγήσει προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη για την παροχή τεχνικών συμβουλών, τη στήριξη της πολιτικής και της κατάρτισης σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οι προοπτικές για τη διατήρηση των ελεύθερων και ανοικτών παγκόσμιων συστημάτων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό εάν όλες οι χώρες συνεργάζονται τεχνικά και οικονομικά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης, μετρήσιμης ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η Ατζέντα του 2030.

Οι Διεθνείς οικονομικές αλλαγές δεν θα είναι ακίνδυνες, αλλά η εναλλακτική λύση – αγνοώντας την οικονομική και πολιτική σταθερότητα και η πιθανή πτώση ή ενδεχόμενη κατάρρευση της ΕΕ – είναι πιο επικίνδυνη

Αλλά αυτή η ευρεία και φιλόδοξη παγκόσμια ατζέντα χρειάζεται πόρους – τόσο μη χρηματικούς όσο και χρηματικούς. Οι αποπληθωριστικές τάσεις είναι μακροχρόνιες και θα μπορούσαν να συνεχιστούν επ ‘αόριστον. Έτσι, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για τη διεθνή πολιτική και οικονομική ηγεσία να συγκαλέσει μια σύνοδο κορυφής – Bretton Woods II – και να συμφωνήσουν στα επίπεδα καινοτόμων, απαλλαγμένα από χρέος δημόσια οικονομικά, που είναι αρκετά για να εφαρμόσουν την Ατζέντα του 2030 σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν μια άνευ προηγουμένου, αλλά καίρια κίνηση. Μια συνετή πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση του συνεχιζόμενου αποπληθωρισμού στην παγκόσμια οικονομία.

Καθώς μια τέτοια διεθνής δράση δεν θα είναι άνευ κινδύνου, η εναλλακτική λύση – συνεχίζοντας να αγνοούν τις απειλές για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σταθερότητα, περιλαμβανομένης της πιθανής παρακμής και ενδεχόμενης κατάρρευσης της ΕΕ – είναι πιο επικίνδυνη. Και αν το μέλλον των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ και σε άλλα μέρη του Παγκόσμιου Βορρά επιθυμούμε να μετριαστεί, πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες σε εμπόλεμη κατάσταση χώρες. Η Ατζέντα του 2030 αποτελεί ένα βασικό μέρος του σχεδίου αυτού.

Με δεδομένες τις πολλές σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τολμηρά μέτρα. Η πλήρης εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ένωσης, με μια διεθνής συμφωνία για  καινοτόμο χρηματοδότηση, είναι το είδος της δράσης που απαιτείται. Διαφορετικά, η Ευρώπη είναι πιθανό να συνεχίσει τη σταδιακή της πολιτική παρακμή που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Πηγή: Εurope’s world
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *