Search
Sunday 6 November 2016
  • :
  • :

Η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να οδηγήσει περισσότερους από 122 εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία φτώχεια μέχρι το 2030

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Mια σημαντική σημερινή έκθεση του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι περισσότεροι από 122 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέχρι το 2030, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στο εισόδημα των γεωργών «μικρής κλίμακας ».

Η κλιματική αλλαγή είναι «μια σημαντική και αυξανόμενη απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων», αναφέρει η έκθεση, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθυσμό που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας από 35 έως και 122 εκατομμύρια μέχρι το 2030, με αγροτικές κοινότητες στην υποσαχάρια Αφρική μεταξύ των περισσότερο πληγέντων.

Η έκθεση με τίτλο «2016 State of Food and Agriculture», που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), με βάση τη Ρώμη, ζητά «βαθιές αλλαγές στη γεωργία και συστήματα τροφίμων» και για τους μισό δισεκατομμύριο «μικρής κλίμακας» γεωργούς του κόσμου να λάβουν ιδιαίτερη στήριξη.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι χωρίς «ευρεία υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης γης, νερού, αλιείας και δασοκομίας, η παγκόσμια φτώχεια δεν μπορεί να εξαλειφθεί».

Προσθέτει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειώσουν τις επιπτώσεις της γεωργίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η έκθεση 194 σελίδων εξετάζει το μέλλον της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας υπό διαφορετικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Εξετάζει, επίσης, πιθανές απαντήσεις σε αυτό που αποκαλεί «μια πρωτοφανή διπλή πρόκληση» για την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας και τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος.

Αναφέρει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τους τομείς της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας και ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της θα γίνουν πιο σοβαρές, καθώς επιταχύνεται. Σε ορισμένες, ιδιαίτερα ευάλωτες, περιοχές, όπως τα μικρά νησιά ή σε περιοχές που έχουν πληγεί από μεγάλης κλίμακας ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι καταστροφικές».

Στην καλύτερη περίπτωση, μια αργά κινούμενη κλιματική αλλαγή θα επιτρέψει τη γεωργία να προσαρμοστεί μέσα από σχετικά απλές τεχνικές, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Αλλά προειδοποιεί ότι πιο απότομες αλλαγές θα κάνουν την ομαλή προσαρμογή σχεδόν αδύνατη.

Οι πιθανές συνέπειες περιλαμβάνουν σημαντικές μειώσεις των αποδόσεων των καλλιεργειών και όλο και πιο υψηλές και ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα. «Μακροπρόθεσμα, εάν δεν τεθούν μέτρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η αλλαγή του κλίματος, η παραγωγή τροφίμων θα μπορούσε να καταστεί αδύνατη σε μεγάλες περιοχές του κόσμου».

Η έκθεση αναφέρει τη διαφοροποίηση της φυτικής παραγωγής, καλύτερη ενσωμάτωση της γεωργίας με το φυσικό περιβάλλον, αγρο-οικολογίας και «βιώσιμη εντατικοποίηση» ως στρατηγικές για να βοηθήσει τους γεωργούς μικρής κλίμακας να προσαρμοστούν σε ένα θερμό πλανήτη.

Αναφέρεται ότι μερικές από τις τρέχουσες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τις αγορές, όπως συνθετικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, θα μπορούσε να εμποδίσει την υιοθέτηση πιο βιώσιμων τεχνικών.

«Τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο – βοηθώντας τους μικροκαλλιεργητές στην καλύτερη διαχείριση κινδύνων, στη μείωση της ευαισθησίας των τιμών των τροφίμων στην αστάθεια, καθώς και στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης των αγροτών που εγκαταλείπουν τη γη», προσθέτει.

Την Παρασκευή, ο γενικός διευθυντής του FAO, José Graziano da Silva, προειδοποίησε: «Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και ακανόνιστες καιρικές συνθήκες έχουν ήδη υπονομεύσει την υγεία των εδαφών, των δασών και των ωκεανών από τα οποία τομείς της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας εξαρτώνται. Έχουμε δει μια αύξηση των παρασίτων και των εστιών ασθενειών παντού».

Σε ένα ειδικό μήνυμα την Παρασκευή, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι ο κόσμος θα πρέπει να συνταχθεί με την «σοφία των αγροτικών κοινοτήτων» και «ένα στυλ ζωής που μπορεί να βοηθήσει στην υπεράσπιση μας από τη λογική του καταναλωτισμού και της παραγωγής με κάθε κόστος, μια λογική που αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση των κερδών».

Οι τεχνολογίες, όπως αυτή της γενετικής τροποποίησης «μπορούν να δώσουν άριστα αποτελέσματα στο εργαστήριο, μπορούν να είναι επωφελής για κάποιους, αλλά να έχουν καταστροφικές συνέπειες για άλλους», υποστήριξε.

Ο Ertharin Cousin, εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, δήλωσε: «Η αλλαγή του κλίματος ήδη τεντώνει το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα … πάνω από το 80% των ανθρώπων σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στον κόσμο ζουν σε περιοχές επιρρεπείς σε φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η κλιματική αλλαγή δεν περιμένει – ούτε και εμείς».

Μέχρι το 2030, αναφέρει η έκθεση του FAO, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα δημιουργήσουν τόσο κέρδη όσο και ζημίες, με τις αποδόσεις των καλλιεργειών να αυξάνονται στις ψυχρότερες περιοχές, για παράδειγμα. Μετά το 2030, οι αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν τα συστήματα γεωργίας και τροφίμων σε κάθε περιοχή του κόσμου.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας έως τέλος από το 2030, μέρος των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Τον Δεκέμβριο, οι ηγέτες του κόσμου υπέγραψαν τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία καθορίζει ένα πλαίσιο εθνικής δράσης και διεθνούς συνεργασίας για την κλιματική αλλαγή.

Η σημερινή έκθεση υποστηρίζει ότι τώρα είναι η ώρα για αυτές τις πολιτικές δεσμεύσεις που πρέπει να τεθούν σε δράση.

Σημειώνει ότι η γεωργία και τα συναφή με τη χρήση γης αντιπροσωπεύουν από μόνα τους τουλάχιστον το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – και ότι αυτό πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται, χάνονται ή σπαταλούνται. Η μείωση αυτού του ποσοστού θα μπορούσε να περιορίσει τις επιπτώσεις της γεωργίας στους φυσικούς πόρους και στις εκπομπές, αναφέρει.

Η πρακτική «business as usual» δεν αποτελεί επιλογή, τόνισε ο Graziano da Silva στον πρόλογο της έκθεσης. «Η γεωργία ήταν ανέκαθεν η διασύνδεση μεταξύ των φυσικών πόρων και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σήμερα κατέχει το κλειδί για την επίλυση των δύο μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα: Την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και τη διατήρηση της σταθερής κλιματικής διαδρομής με την οποία ο πολιτισμός μπορεί να ευδοκιμήσει».

Πηγή: Guardian, Φωτογραφία: publichealthmatters.blog.gov.uk
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *